Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Ορισμός των τροπικών κυκλώνων

Οι ατμοσφαιρικές διαταραχές που αναπτύσσονται στις τροπικές περιοχές διακρίνονται ανάλογα με την ταχύτητα των ανέμων που τις συνοδεύουν σε:

α) τροπικές υφέσεις με ταχύτητες ανέμων από 20-34 κόμβους
β)τροπικές θύελλες με ταχύτητες ανέμων από 35-64 κόμβους
γ) τροπικοί κυκλώνες με ταχύτητες ανέμων άνω των 64 κόμβων.

Οι τροπικοί κυκλώνες ουσιαστικά είναι εξαιρετικά σφοδρές θύελλες σχεδόν κυκλικού σχήματος(βλ. την κεντρική φωτογραφία του μπλόγκ) που σχηματίζονται στα θερμά τροπικά νερά σε περιοχές γεωγραφικού πλάτους μεταξύ 5 και 20 μοιρών βόρεια και νότια του Ισημερινού ενώ διαφέρουν ριζικά σε δομή και τρόπο σχηματισμού από της ατμοσφαιρικές διαταραχές των μέσων πλατών(χαμηλά). Είναι γνωστοί επίσης και με την ονομασία τυφώνες και hurricanes.
Οι τροπικοί κυκλώνες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ενώ κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με την κεντρική τους πίεση αλλά θα τις αναφέρω σε ξεχωριστό άρθρο.

Δομή και τρόπος ανάπτυξης των τροπικών κυκλώνων:

Στο κέντρο ενός κυκλώνα υπάρχει μία κυκλική περιοχή μικρής έκτασης το λεγόμενο μάτι του κυκλώνα στο οποίο επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή πίεση και ισχυρά καθοδικά ρεύματα από τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας που έχει ως αποτέλεσμα την απουσία νεφών λόγω νεφοδιάλυσης. Η διάμετρος του ματιού μπορεί να φθάσει μέχρι τα 50 χιλιόμετρα ενώ ολόκληρο το σύστημα φθάνει έως περίπου τα 500 χιλιόμετρα.
Ένα τέτοιο σύστημα συνήθως κινείται με 20-25 κόμβους ενώ οι ταχύτητες των ανέμων που πνέουν γύρο από το μάτι αγγίζουν συχνά και τους 100 κόμβους.
Οι τροπικοί κυκλώνες σε σχέση με τα βαρομετρικά χαμηλά των μέσων πλατών παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Το πιο σπουδαίο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί ριζικά τη μεταξύ τους σχέση είναι ο τρόπος ανάπτυξης αυτών. Οι κυκλώνες αντλούν την ενέργεια τους από τα θερμά νερά των τροπικών περιοχών και τη λανθάνουσα θερμότητα των υδρατμών δηλαδή έχουν θερμό πυρήνα ενώ τα χαμηλά των μέσων πλατών διαθέτουν ψυχρό πυρήνα καθότι αντλούν την κύρια ενέργειά τους από την οριζόντια θερμοκρασιακή αντίθεση των αερίων μαζών(σύγκλιση ψυχρών-πολικών αερίων μαζών με θερμές και υγρές).
Κατ' αυτόν τον τρόπο λοιπόν σε επίπεδο ανώτερης ατμόσφαιρας στους κυκλώνες επικρατούν υψηλές πιέσεις(θερμές αέριες μάζες) αντιθέτως στα χαμηλά των μέσων πλατών επικρατούν χαμηλές πιέσεις(ψυχρές αέριες μάζες).
Σε επόμενο άρθρο θα ασχοληθώ με τα αίτια δημιουργίας των κυκλώνων αλλά και την ταξινόμηση αυτών.