Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Αφορισμοί/Ιερά παράδοξα #2

 «Μέ άλλους θά κοιμηθήτε καί μέ άλλους θά ξημερώσετε.»  — Κοσμάς ο Αιτωλός ή Πατροκοσμάς (1714-1779)  Άγιος του Χριστιανισμού από το 1961,  Έλληνας  μοναχός της Ορθόδοξης εκκλησίας και προφήτης με θαυματουργικές ιδιότητες σύμφωνα με τους χριστιανούς.

(Από το βιβλίο «Κοσμάς ο Αιτωλός» του Μητροπολίτη  Φλωρίνης Αυγ. Καντιώτη[i] όπου και υπάρχει το πρωτότυπο.  Γενικά στις προφητείες των απολογητών είναι πολύ δύσκολο να ανιχνεύσεις το πρωτότυπο κείμενο ή την φράση πράγμα που δυσκολεύει ιδιαίτερα τους ερευνητές.)