Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

Άγιον Φως!…Αυτές τις ώρες καταφτάνει με ειδικές πτήσεις το Άγιο φως στην χώρα μας. Αυτό το περιοδικό φαινόμενο που πάει σύμφωνα με τις προσταγές τις εκκλησίας και όχι του ίδιου του θεού και που δεν πρέπει να συμπίπτει με το Εβραϊκό Πάσχα (να μην φανεί η προέλευση του χριστιανισμού) όπου θα μεταφερθεί σε όλες τις εκκλησίες της χώρας. Ευτυχώς είμαστε μικρή χώρα. Στις ΗΠΑ το φως μεταδίδεται μέσω οπτικών ινών, άλλη τεχνολογία εκεί, πολιτισμένοι άνθρωποι με στρατό σε όλα τα μέρη της Μέσης Ανατολής.