Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Φανταστικές συγκεντρώσεις γνωστών μου!

Όλοι μας στη πορεία της ζωής μας συναντούμε διάφορους ανθρώπους με διάφορα χαρακτηριστικά. Ευνόητα, λοιπόν πολλοί εξ αυτών έχουν κοινά γνωρίσματα μεταξύ τους, παρόμοιες τάσεις απ τις οποίες επιτυγχάνεται μία μορφή κατάταξης σε κάποιες κατηγορίες βάσει κάποιων κριτηρίων!

Προσπαθώντας να βρω τα κοινά σημεία μεταξύ γνωστών μου, σχεδιάζω φανταστικές συγκεντρώσεις στο σπίτι μου βάσει των χαρακτηριστικών που τους συνδέουν, σε διάφορες ομάδες γνωστών μου!

Επί παραδείγματι, ανθρώπους εγωκεντρικούς, καταβροχθιστικούς, νάρκισσους, αλαζόνες, ευέξαπτους και τόσα άλλα αρνητικά ή αντιθέτως προγραμματίζοντας μία συγκέντρωση για τους πραγματικά χαρούμενους ανθρώπους, σαν μία εορτή της χαράς!

Τη μόνη συγκέντρωση που δεν κατάφερα ποτέ να συμπληρώσω ήταν αυτή της χαράς, των χαρούμενων ανθρώπων! Κάθε φορά που έβρισκα πραγματικά χαρούμενους ανθρώπους , και τους έβαζα σε λίστα αναμονής μέχρι να βρω κι άλλους ώστε να συμπληρωθεί το φανταστικό party ανακάλυπτα ότι κάποια στιγμή διάφοροι από τους χαρούμενους ανθρώπους έπαυαν να ειναι χαρούμενοι! Διότι πολύ απλά δέχονταν ένα μεγάλο χτύπημα της ζωής, μία απρόσμενη συμφορά είτε προσωπική είτε κάποιου συγγενή τους(ασθένειες κ.α.)!

Είμαστε όλοι στην ίδια μοίρα, κανείς μας δεν είναι άτρωτος ή απρόσβλητος από τις εγγενείς τραγωδίες της ύπαρξης! Βέβαια η ίδια η ύπαρξη σου δίνει την ευκαιρία να το καταλάβεις αυτό αλλά και να γνωρίσεις την ωραία της όψη!